Aktuální informace

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byly vloženy rozpisy maturitních komisí tříd: 4.A, 4.B a 4.C pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byl vložen rozpis praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C a zadání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro třídy 4.A, 4.B a 4.C.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Soutěž odborných dovedností Ostrava 2017

Ve středu 22. 3. 2017 se na naší škole konala soutěž odborných dovedností z oblasti telekomunikací. Soutěže se účastnilo celkově 6 škol z celé České republiky. Soutěžící absolvovali test odborných znalostí a dvě praktické části - výstavbu datové sítě a zhotovení elektronického výrobku.
Celkovým vítězem se stal žák 3. ročníku naší školy Jakub Lukaszczyk.

Kompletní výsledková listina je k dispozici zde.
Fotografie ze soutěže můžete shlédnout zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Soutěž Networking Academy Games

Dne 24. 3. 2017 se tři vybraní studenti čtvrtého ročníku spolu s Ing. Burešem zúčastnili soutěže Networking Academy Games. Jedná se o soutěž pro studenty Cisco akademie, jejímž cílem je prověřit teoretické a především praktické znalosti z oblasti počítačových sítí.
Tým naší školy se umístil na 7. místě z celkového počtu 20 soutěžních týmu.

Fotografie ze soutěže můžete shlédnout zde.

Ing. Miroslav Bureš

Okresní kolo celostátní soutěže v programování

3 studenti naší školy se zúčastnili 17. 3. 2017 na SPŠ Kratochvílova okresního kola celostátní soutěže v programování. Student David Miko ze třídy 3.C se umístil na 3. místě z 19 soutěžících a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 21. 4. 2017.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do další soutěže.

Ing. Jiří Kubala

Projekt Erasmus+

Dne 12. 3. až 25. 3. jsem se s mými spolužáky a žáky druhých ročníků zúčastnil projektu Erasmus+, který je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Tento projekt se konal v polském městě Krakov, kde jsme se naučili pracovat s kamerami a následně bylo našim úkolem zpracovat záběry do jednoho souvislého filmu. Dalším úkolem bylo sestrojit audio zesilovač, za pomocí připravených materiálu a také s pomocí učitelů. Po úspěšném sestrojení zesilovače jsme jej v laboratoři ještě měli změřit, jestli funguje správně. Mimo to jsme měli naplánovaný odpolední program např. prohlídku starého města, exkurzi do Wieliczky, Wavelu, ale také aktivity s žáky školy jako basketball, bowling, biliard. Posledním úkolem bylo zpracovat prezentaci o našich zážitcích a pobytu v Polsku. Pobyt se nám líbil, odnesli jsme si spoustu zážitků a cenných zkušeností, za které děkujeme.

Fotografie můžete shlédnout zde.

Šimon Cieslar (student 2.B)

Nové číslo školního časopisu

2. vydání školního časopisu TelePis je k dispozici ke stažení zde.

Lucie Solková (šéfredaktorka časopisu)

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

EKOENERGIE 17 – Smart region (Workshop k projektu)

Naše škola uspořádala 15. února 2017 workshop k projektu EkoEnergie 17 – Smart region. Projekt jsme vyhlásili ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Do projektu se zapojilo 21 žáků základních škol a 15 žáků středních škol Moravskoslezského kraje.
Žáky doprovázelo 16 pedagogů.
Žáci získali na workshopu nové informace a zkušenosti, které jim předali zástupci VŠB – TU Ostrava z Institutu environmentálního inženýrství Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Dalibor Surovka, Ph.D. a to v těchto oblastech:

  • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
  • Úspory energií jsou cool
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití

Žáci si zvolí jedno z těchto témat, které pak zpracují do prezentace, s níž vystoupí v rámci soutěže, která proběhne 5. dubna 2017 na naší škole. Byli jim také předány informace k vypracování prezentací.

Součástí workshopu byla exkurze na téma Elektromobil Studentcar, která se uskutečnila na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava na katedře materiálů a technologií pro automobily.

Atmosféra na workshopu byla výborná, všichni se těšili velké spokojenosti a my se těšíme na finále soutěže k projektu dne 5. dubna 2017.
Děkujeme VŠB TU Ostrava za spolupráci a všem zúčastněným za účast.
Soutěžícím přejeme hodně štěstí.

Fotogalerie k workshopu je k dispozici zde.Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělání do 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou k dispozici zde.
Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do středy 1.3.2017.
Bližší informace o studijních oborech a formuláře přihlášek naleznete v sekci Studium/Přijímací řízení.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na naší škole již proběhly.

Individuální prohlídka školy je možná po telefonické domluvě na čísle: 596 912 253.

Informační leták je ke stažení zde.
Informace k přijímacímu řízení naleznete zde.
Bližší informace ke studijním oborům Informační a komunikační technologie a Informační technologie.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Studium/Maturitní zkouška byla vložena témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky třídy 4.A (TZOP I. a TZOP II.),
4.B (TZOP I. a TZOP II.) a 4.C (TZOP I. a TZOP II.) pro termín jaro 2017.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška bylo vloženo jednotné zkušební schéma pro termín Jaro 2017, včetně jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-1, žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie SPUO-2 a pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie TP-1.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce maturitní zkouška byl vložen rozpis maturitních zkoušek pro termín Jaro 2017, který obsahuje termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky. Tento rozpis je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam literálních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Zpráva pro maturanty

Do sekce Maturitní zkouška byl vložen seznam témat školních zkušebních úloh z anglického jazyka pro maturitní období jaro 2017 a podzim 2017. Tento seznam je ke stažení také zde pro obor IT a IKT.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

logo projektuRegistrační číslo projektu:

2016-1-CZ01-KA102-023209

Název projektu:

Za odbornými znalostmi do EU

Období projektu:

01.09.2016 – 31.08.2017

Popis projektu:

Projekt Erasmus+ je zaměřen na realizaci výměnných stáží žáků naší školy do partnerských škol v zahraničí. Cílem projektového záměru je poznávání, získávání a vyměňování nových technických zkušeností a dovedností mezi žáky a pedagogickými pracovníky naší školy a žáky a pedagogických pracovníků partnerských škol. Projekt se zaměřuje na oblasti informačních technologií, počítačové grafiky, elektroniky, telekomunikační techniky, robotiky a počítačových sítí. Projekt řeší potřeby absolventa - naučit samostatně vyhledávat řešení zadaného problému, flexibilitu, schopnost úvahy a rozhodování, práce v týmu a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

V rámci projektu bude uplatněn evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V rámci každé mobility budou uplatněny jedna až dvě jednotky výsledků učení, které budou přesně specifikovat rozsah požadovaných znalostí a současně způsob ověření dosažených znalostí.

Celkově se výměnných stáží zúčastní 36 žáků naší školy, délka jednoho výměnného pobytu je stanovena na 14 dnů.

Časový harmonogram stáží:

  • stáž v Banské Bystrici      25.09.2016 – 08.10.2016
  • stáž ve Varšavě                09.10.2016 – 22.10.2016
  • stáž v Krakově                 12.03.2017 – 25.03.2017
  • stáž v Bratislavě               26.03.2017 – 08.04.2017

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


logo_msk.png, 10kB


Organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

prispevkova_organizace.png, 12kBKde nás najdete

Mapa
logo_skoly.png, 3,4kB

Opavská 1119/12
Ostrava-Poruba
708 61


GPS souřadnice parkoviště:

49.8307619N, 18.1847750E
N 49°49.84572', E 18°11.08650'
49°49'50.743"N, 18°11'5.190"E

Zobrazit úplný kontakt

Návštěvnost stránek

TOPlist

Školní rok 2016/2017

září 2016     říjen 2016     listopad 2016     prosinec 2016     leden 2017    

únor 2017     aktuální informace

Školní rok 2015/2016

září 2015     říjen 2015     listopad 2015     prosinec 2015     leden 2016    

únor 2016     březen 2016     duben 2016     květen 2016

Školní rok 2014/2015

září 2014     říjen 2014     listopad 2014     prosinec 2014     leden 2015    

únor 2015     březen 2015     duben 2015     květen 2015