Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 oboru IT a IKT. Žádáme přijaté uchazeče o odevzdání „Zápisového lístku“ do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. do 12. 6. 2019 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou. Neodevzdáním „Zápisového lístku“ do výše uvedeného data se uchazeč vzdává přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29.5.2019 ve 14,00.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)