Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici   » 

aj
Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 23. 2. 2021 proběhla na naší škole anglická olympiáda. Z důvodu panující pandemie se soutěž  konala online přes aplikaci Microsoft Teams.  Soutěže se zúčastnilo 28 žáků 1. – 3. ročníků, kteří řešili gramatické úkoly. Sedm nejlepších žáků postoupilo do ústní části,  »