Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Pokud Vaše dítě je přijato ke studiu

Gratulujeme! Vyplněný zápisový lístek (nezapomeňte na podpis dítěte) odevzdejte ve škole do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 3. 6. 2021 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou.

Důležité upozornění: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!

Bližší informace o organizaci školního roku obdržíte při odevzdání zápisového lístku.

V případě, že jste se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jinou školu, velmi nám pomůžete, když nás o tom budete informovat – telefonicky (596 912 253) nebo e-mailem (sekretariat@teleinformatika.eu).

Pokud Vaše dítě není přijato ke studiu

Nic není ztraceno, stále je šance na přijetí. Žáci, kteří byli přijati k nám, mohli být zároveň přijati i na jinou školu, kterou více preferují. Odevzdají na ní svůj zápisový lístek, a tak se jejich místo uvolní pro Vaše dítě.

Ihned po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podejte Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (formulář si můžete stáhnout na našich stránkách – viz níže nebo vyzvednout na sekretariátě školy). Žádost doručte osobně na sekretariát školy nebo jej zašlete na adresu školy (nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí). Při uvolnění místa Vás budeme ihned telefonicky kontaktovat a v případě stálého zájmu o studium na naší škole bude změněno rozhodnutí ředitele a Vaše dítě bude přijato ke studiu.

V případě, že nechcete podávat odvolání proti nepřijetí ke studiu, uvítáme, když nám toto své rozhodnutí telefonicky sdělíte. Usnadníte situaci i dalším uchazečům, kteří čekají dle pořadí na uvolněná místa.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí pro obor IT IKT.

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 20.5.2021 ve 12,30.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)