Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
energeticka_gramotnost_mala
Energetická gramotnost

Dnes na naší škole proběhly přednášky o energetické gramotnosti vedené Ing. Matoušem Vrzalou. Třídy 1.A a 1.B byly seznámeny s energetickým mixem v ČR, se způsoby výroby elektrické energie – a to jak z obnovitelných, tak i neobnovitelných zdrojů.    » 

tietoevery
Exkurze v TietoEvery

Ve středu 20. dubna 2022 se třída 4.C zúčastnila exkurze ve firmě TietoEvery. Náplní bylo seznámení se s činností firmy, která je jedničkou IT v severských zemích a s pobočkami po celém světě. Dále se žáci seznámili s organizací ve firmě a možností pracovního uplatnění absolventů středních a vysokých škol.  » 

prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzděláváni do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.  »