Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky náhradního termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 oboru IT.

Pokud Vaše dítě není přijato ke studiu

Nic není ztraceno, stále je šance na přijetí. Žáci, kteří byli přijati k nám, mohli být zároveň přijati i na jinou školu, kterou více preferují. Odevzdají na ní svůj zápisový lístek, a tak se jejich místo uvolní pro Vaše dítě.

Ihned po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podejte Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (formulář si můžete stáhnout na našich stránkách – viz níže nebo vyzvednout na sekretariátě školy). Žádost doručte osobně na sekretariát školy nebo jej zašlete na adresu školy (nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí). Při uvolnění místa Vás budeme ihned telefonicky kontaktovat a v případě stálého zájmu o studium na naší škole bude změněno rozhodnutí ředitele a Vaše dítě bude přijato ke studiu.

V případě, že nechcete podávat odvolání proti nepřijetí ke studiu, uvítáme, když nám toto své rozhodnutí telefonicky sdělíte. Usnadníte situaci i dalším uchazečům, kteří čekají dle pořadí na uvolněná místa.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí pro obor IT.

Datum zveřejnění výsledků náhradního termínu přijímacího řízení: 18. 5. 2022 ve 12,30.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)