Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Elektrotechnická měření

Anotace

Cílem předmětu Elektrotechnická měření je naučit žáka co nejpřesněji ověřit vlastnosti součástek, obvodů a zařízení, a to vhodnými metodami. Na základě měření si žák ověří platnost základních elektrotechnických zákonů a výsledky dokáže slovně a písemně vyhodnotit.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 3 h týdně
  • 3. ročník: 2 h týdně
  • 4. ročník: 1 h týdně