Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Grafická komunikace

Anotace

Cílem předmětu Grafická komunikace je naučit žáka číst a kreslit technické výkresy s důrazem na specifika technické dokumentace v oblasti telekomunikační techniky. Jde o technické kreslení, které seznamuje žáky s pravidly tvorby technické dokumentace, a učí chápat žáky dokumentaci jako základní komunikační prostředek techniků.

Patří sem i průpravná část věnovaná základům deskriptivní geometrie, jejímž úkolem je pěstovat prostorovou představivost žáků potřebnou ke čtení výkresů a část věnovaná moderním prostředkům ke zhotovování technické dokumentace s využitím grafických počítačových programů.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 2 h týdně