Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Praxe

Anotace

Výuka předmětu Praxe je zaměřena na praktické úlohy s cílem naučit žáka principům a postupům v dané technologické oblasti tak, aby byl konkurenceschopným na trhu práce v současné době. Praktická výuka probíhá ve všech ročnících a je vázaná na vybrané teoretické předměty, které mapují lukrativní technologické vývojové trendy.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 2 h týdně
  • 2. ročník: 3 h týdně
  • 3. ročník: 3 h týdně
  • 4. ročník: 3 h týdně