Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Programování WWW

Anotace

Cílem předmětu je naučit žáka vytvářet zdrojový kód webové stránky pomocí značkovacího jazyka HTML a XHTML, aplikovat kaskádové styly (CSS) k nastavení vzhledu webu. Podstatnou část představuje samostatná tvorba jednoduchých www aplikací, statických a dynamických webových stránek založených na JavaScriptu a jazyku PHP. Žák bude umět používat jazyk SQL.

Hodinová dotace

  • 3. ročník: 1 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně