Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Aplikační software

Anotace

Cílem předmětu Aplikační software je naučit žáka pokročilému užití aplikačních programů, jejich instalaci a konfiguraci, vytvořit u něj předpoklady pro poskytování související uživatelské podpory. Důraz je kladen na kancelářský software, grafický software a software pro práci s multimédii. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými aplikacemi, používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 3 h týdně
  • 2. ročník: 3 h týdně
  • 3. ročník: 2 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně