Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Dny otevřených dveří

  • Dny otevřených dveří proběhnou v těchto dnech:
   • 14. 1. 2022 pátek (14:00 – 18:00)
   • 15. 1. 2022 sobota (9:00 – 12:00)
  • Hygienická opatření pro dny otevřených dveří
   • Pro prezenční účast na dnech otevřených dveří budou muset účastníci (žáci i jejich rodiče) při vstupu do budovy doložit jednu z níže uvedených skutečností:
    a) žáci mohou potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 doložit z testování, které probíhá na jejich základní škole, tj. že mají negativní výsledek antigenního testu ze čtvrtku 13. 1. 2022 nebo z pátku 14. 1. 2022,
    b) potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
    c) potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 24 hodin nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
    d) certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní a v případě v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
    Po celou dobu pobytu ve škole pro Vás bude platit povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 (rodiče) a rouškou (žáci).
  • Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023
   • 18-20-M/01 Informační technologie 60 uchazečů
   • 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie 60 uchazečů
  • Prezentace nabízených studijních oborů, vybavení školy a jejich aktivit je ke zhlédnutí zde.
  • Informační leták ke dnům otevřených dveří je ke stažení zde.
  • Informační leták SŠ teleinformatiky je ke stažení zde.
  • Individuální prohlídka školy je možná po telefonické domluvě na čísle: 596 912 253.
  • Bližší informace ke studijním oborům Informační a komunikační technologie a Informační technologie.