Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Nabízené kurzy

Program Cisco CCNA Routing and Switching se skládá ze čtyř kurzů:

  • CCNA1 – Introduction to Networks
  • CCNA2 – Routing and Switching Essentials
  • CCNA3 – Scaling Networks
  • CCNA4 – Connecting Networks

CCNA Routing and Switching integruje příslušné technické koncepty a poskytuje žákům znalosti potřebné pro úspěšné působení ve studijních programech zaměřených na počítačové sítě.
Kurzy Cisco CCNA Routing and Switching také poskytují úvod do pokročilých technologií, jako jsou přenos hlasu a videa, bezdrátové sítě a síťová bezpečnost.