Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)


Koordinátorka EV

Mgr. Emília Justová, justova@teleinformatika.eu, 596 919 000


EkoEnergie 24 – Chytrý region – soutěžní přehlídka žákovských prací

Finále soutěže k projektu Ekoenergie 24 – Chytrý region se konalo 14. května 2024.

Projektu se zúčastnili žáci základních škol Moravskoslezského kraje.

Projekt byl pořádán ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA. Dále pak děkujeme společnosti Brose CZ spol. s r. o. za poskytnutí sponzorského daru ve výši 30.000,- Kč, který byl použit na ceny do soutěže.

Práce žáků hodnotila odborná porota ve složení Ing. Marka Bruštíka, vedoucího oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Moravskoslezského kraje, doc. Ing. Tomáše Dvorského, Ph.D. Paed.IGIP z katedry environmentálního inženýrství, HGF VŠB – TU Ostrava, Moniky Paličkové z firmy Brose.

První místo získala práce pod názvem „Posviťme si na úspory“ -Marek Zolich, Petr Bejdák z Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 120, Frýdek – Místek,p.o.

Druhé místo získala práce pod názvem „Izolace“ – Josef Rada, Matěj Kokeš ze ZŠ Ostrava- Stará Bělá, Junácká 700, Ostrava – Stará Bělá

Třetí místo získala práce pod názvem „Chytrý region. Zelená budoucnost MSK“ – Ella Bartusková, Slovienka Guinle ze ZŠ, Ostrava-Poruba, J.Šoupala 1609, p.o.

Cenu poroty získala práce pod názvem „Využití a recyklace odpadu“ – Ema Blažeková ze ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B.Dvorského 1, p.o.

Vítězům blahopřejeme!!!

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


EkoEnergie 24 – Chytrý region

21. března 2024 proběhl workshop již 13. ročníku projektu Ekoenergie 24 – Chytrý region.

Projekt je vyhlášen ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA.

Je určen žákům základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu je zařazeno deset základních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z těchto témat, se kterými byli seznámeni na workshopu:

 • Úspory energií jsou cool – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití
 • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

Součástí workshopu byla exkurze na VŠB-TU Ostrava na katedře environmentálního inženýrství Hornicko – geologické fakulty, kde jim byl představen model Říčního proudění a povodní a na  katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde žáci pracovali se sofistikovanou  stavebnicí lego Mindstorm.

14. května 2024 proběhne finále soutěže žáků, kde žáci představí své prezentace na dané téma.

Mgr. Emília Justová (Koordinátorka EVVO)

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


EkoEnergie 23 – Chytrý region

Dne 10. května 2023 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace proběhlo finále soutěže žáků základních škol projektu

EKOENERGIE 23 – Chytrý region na témata:

 • Úspory energií jsou cool
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití
 • Chytrý region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje

S obsahem těchto témat byli účastníci seznámeni na workshopu dne 22. března 2023, který byl propojen s exkurzí na VŠB – TU Ostrava – Centrum ENET.

Soutěž pořádáme již dnanáct let ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA.

Práce žáků hodnotila odborná porota ve složení Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP katedra environmentálního inženýrství, HGF VŠB – TU Ostrava, Mgr. Emília Justová, učitelka fyziky a chemie a ekologie, koordinátorka EVVO, SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o.

První místo získala práce pod názvem „Eko provoz ve škole“ – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace – Šarlota Bogdalíková, Tomáš Brandejský

Druhé místo získala práce pod názvem „Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost“ – Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace – Matěj Barták, Ondřej Jakubec

Třetí místo získala práce pod názvem „Smart city“ – Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace – Karolína Janečková, Viktorie Mýlková

Vítězům blahopřejeme!!!

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


EkoEnergie 23 – Chytrý region

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA vyhlašuje projekt EkoEnergie23 – Chytrý region.

Projekt je zaměřen na žáky základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z určených témat:

 • Úspory energií jsou cool – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití
 • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

S těmito tématy budou žáci seznámeni na workshopu formou odborných přednášek, který proběhne 22. března 2023. Zde získají další informace ohledně požadavků na zpracování prezentace a způsob hodnocení. Součástí workshopu bude exkurze na VŠB-TU Ostrava.

10. května 2023 proběhne finále soutěže žáků.

Práce žáků budou představeny formou prezentací v délce maximálně 10 minut. Jedna prezentace může být představena maximálně dvěma žáky. Za školu přihlaste vždy jednu žákovskou práci. Jeden pedagogický doprovod za školu.

Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny:

1. místo 5000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny
2. místo 3000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny
3. místo 2000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny

Pozvánka k projektu je k dispozici zde.

Přihlášky podávejte formou vyplněním elektronického formuláře –  https://forms.office.com/e/y8j8ci3qhbv v termínu do 27. ledna 2023.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


Potravinová sbírka

Naše škola se i letos zapojila do sbírky potravin pro Potravinovou banku při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci a zaměstnanci školy přinesli 168,5 kilogramů potravin. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Velký dík patří všem dárcům, kteří potravinami přispěli do sbírky, a díky kterým se mohla částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem.

Ing. Pavel Zubek


Potravinová sbírka

Naše škola bude opět od pondělí 17.10.2022 do pátku 21.10.2022 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října, pořádat potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s. Cílem této akce je sběr potravin od dárců, které jsou pak předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi žijící v azylových domech, osoby bez domova, obyvatelé vyloučených lokalit aj.). Při sběru jsou upřednostňovány především potraviny trvanlivějšího charakteru, jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy aj. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.

Pokud se rozhodnete tuto akci podpořit, tak výše zmíněné potraviny přineste od pondělí 17.10.2022 do pátku 21.10.2022 na sekretariát školy. Vybrané potraviny pak budou v pondělí 24.10.2022 předány zástupcům Potravinové banky.

Svým jménem Vám předem děkuji za zapojení se do této chvályhodné akce.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


Energetická gramotnost

Dnes na naší škole proběhly přednášky o energetické gramotnosti vedené Ing. Matoušem Vrzalou. Třídy 1.A a 1.B byly seznámeny s energetickým mixem v ČR, se způsoby výroby elektrické energie – a to jak z obnovitelných, tak i neobnovitelných zdrojů.

Ing. František Knápek


Ekopobyty druhých ročníků

Ve dnech 5. až 6. 5. 2022 a 12. až 13. 5. 2022 se konaly ekopobyty  druhých ročníků. Konaly se na Morávce v hotelu Lipový. Program byl bohatý. Besedy s myslivcem, lesníkem, se specialistou na fotovoltaiku a energie byly doplněny turistikou, deskovými hrami, prezentacemi tanečních kurzů a večerní videoprojekcí. Počasí nám velmi přálo, takže si pobyt všichni užili. Přikládáme fotogalerii.

Mgr. Szpandrzyková Dagmar

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.


Potravinová sbírka

Naše škola se i letos zapojila do sbírky potravin pro Potravinovou banku při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci a zaměstnanci školy přinesli 133 kilogramů potravin. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteři se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Velký dík patří všem dárcům, kteří potravinami přispěli do sbírky, a díky kterým se mohla částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem.

Ing. Pavel Zubek, ředitel školy


Potravinová sbírka

Naše škola bude od středy 20.10.2021 do úterý 26.10.2021 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října, pořádat potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s. Cílem této akce je sběr potravin od dárců, které jsou pak předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi žijící v azylových domech, osoby bez domova, obyvatelé vyloučených lokalit aj.). Při sběru jsou upřednostňovány především potraviny trvanlivějšího charakteru, jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy aj. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.

Pokud se rozhodnete tuto akci podpořit, tak výše zmíněné potraviny přineste od středy 20.10.2021 do úterý 26.10.2021 na sekretariát školy. Vybrané potraviny pak budou ve středu 27.10.2021 předány zástupcům Potravinové banky.

Svým jménem Vám předem děkuji za zapojení se do této chvályhodné akce.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)


EKOENERGIE 2020 – Chytrý region

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)
Darina Gužíková (sekretariát)


EKOENERGIE 2019 – Chytrý region na Střední škole teleinformatiky v Ostravě

Dne 27. listopadu 2019 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace proběhlo finále soutěže žáků základních a středních škol projektu

EKOENERGIE 19 – Chytrý region na témata:

 • Chytrý region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
 • Úspory energií jsou cool
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití

Soutěž je pořádána již jedenáct let, letos poprvé ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, která se i osobně zúčastnila předávání cen.

Soutěž vzbudila u žáků zájem o ochranu životního prostředí a zamyšlení se nad chytrým regionem. Žáci nabídli zajímavá řešení o obnovitelných zdrojích energie, užitečných odpadech, elektromobilitě, sluneční energii,  jak ušetřit energie, jaderné energetice, fotovoltaice, využití plastů v textilním průmyslu a další.

Práce žáků hodnotila odborná porota ve složení Ing. Dalibor Surovka, Ph.D., katedra environmentálního inženýrství fakulty HGF VŠB-TU Ostrava, doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D., katedra environmentálního inženýrství fakulty HGF VŠB-TU Ostrava, Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje.

První místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem „Vystačíme s obnovitelnými zdroji?“ – Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

Druhé místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem „Obnovitelné zdroje a jejich blízká budoucnost“ –  Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace.

Třetí místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem „Úspory energií“ – Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace.

První místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem „Thoriová jaderná energetika“ – Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

Druhé místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem „Internet of Things v ekologii“ – Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace.

Třetí místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem „Elektromobilita“ – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Organizátoři a žáci se již těší na další ročník EKOENERGIE 20 – Chytrý region.


EkoEnergie 19 – Chytrý region


Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové vyhlašuje projekt EkoEnergie 19 – Chytrý region.

Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o ekologii  a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků,  zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních a deset středních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z určených témat:

 • Úspory energií jsou cool  – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití
 • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

S těmito tématy budou žáci seznámeni na workshopu formou odborných přednášek, který proběhne 9. října 2019. Zde získají další informace ohledně požadavků na zpracování prezentace, způsob hodnocení a součástí workshopu bude exkurze „pasivního domu“ v Ostravě-Hulvákách a exkurze centra ENET – VŠB-TU Ostrava.

27. listopadu 2019 proběhne finále soutěže žáků.

Práce žáků budou představeny formou prezentací v délce maximálně 10 minut. Jedna prezentace může být představena maximálně dvěma žáky. Za školu přihlaste vždy jednu žákovskou práci. Jeden pedagogický doprovod za školu.

Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny, zvlášť pro ZŠ, zvlášť pro SŠ:

1. místo 5000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny
2. místo 3000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny
3. místo 2000,- Kč formou dárkové poukázky do Nové Karoliny

Pozvánka k projektu je k dispozici zde.
Přihlášky podávejte formou vyplněním elektronického formuláře v termínu do 13. září 2019.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)
Darina Gužíková (sekretariát)


Prezentace badatelských projektů EVVO

Naše škola se zúčastnila 11. ročníku žákovské konference středních škol “Prezentace badatelských projektů EVVO”.

Konference se konala 27. března 2019 na Gymnáziu, Karviná Nové-Město p. o., Mírová 1442 Karviná.

Naši školu reprezentoval Tomáš Schmied ze 3.A s prezentací na téma Superkondenzátory a jejich potenciál.


Ekologická škola

Naší škole byl udělen Referenční list v rámci celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ za školní rok 2017/2018 za mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji.


EkoEnergie 18 – Chytrý region (3. října 2018)


Na Střední škole teleinformatiky proběhne další ročník soutěže v rámci projektu EkoEnergie 18 – Chytrý region. Soutěže se zúčastní žáci základních a středních škol Moravskoslezského kraje.

Ve středu 3. října 2018  uskutečníme na naší škole workshop k soutěži, jehož součástí bude exkurze na Vodní dílo Morávka.


Celokrajská konference enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (7. a 8. června 2018)

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace pořádala celokrajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pod názvem Využití ICT v environmentální výchově – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Dvou denní akce se konala 7. a 8. června 2018 za přítomnosti televize Polar. Zahájení konference bylo na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě, v pátek se účastníci přesunuli na Střední školu teleinformatiky, kde se konaly workshopy k dané problematice.

Konferenci zahájila koordinátorka EV Střední školy teleinformatiky, Ostrava. Byli představeni Vážení hosté Moravskoslezského kraje a KEVU.

Všechny účastníky přivítal ředitel Střední školy teleinformatiky Ing. Pavel Zubek a úvodní slovo bylo předáno náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a zemědělství paní Jarmile Uvírové.

Programem prvního dne byly informační technologie a možnosti jejich využití v environmentální výchově. Učitelé se dozvěděli o projektu Floreon+, což je projekt na vytvoření integrační a provozní platformy pro podporu řešení krizových situací. Zajímavým tématem byla ochrana životního prostředí vs. Intenzivní zemědělství, které prezentoval Ing. Jan Toman. Fakulta elektrotechniky a informatiky předvedla praktické využití vybraných výsledků R&D pro chytrá města. Dalším blokem na VŠB byla tematická exkurze ve StudentCar, na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Na programu bylo i centrum ENET, kde se účastníci dozvěděli, jak funguje sluneční a větrná energie. Zajímavá exkurze byla do IT4Innovations národního superpočítačového centra, kde nám byla představena výkonnost a struktura superpočítače. Večerní program byl velmi zajímavý, proběhl v Planetáriu v Ostravě na téma „Fajny pořad“, Živá obloha, Let Vesmírem a pozorování noční oblohy. Účastníci mohli dalekohledem pozorovat planety Jupiter, Venuši a hvězdy.

Program druhého dne se konal na Střední škole teleinformatiky, Ostrava. Proběhla prohlídka celého areálu školy a představení výuky odborných předmětů. Důležitou součástí programu byly workshopy na téma: Internet věcí s praktickou ukázkou smarthone, na níž se podíleli žáci naší školy. Dále byly představeny výukové sady PASCO s bezdrátovými sensory a systém NEW JOKRYS cloud computing, který ve svém principu úspěšně propojuje pedagogy, žáky a rodiče.

Poděkování patří Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technické univerzitě v Ostravě za poskytnuté prostory, učitelům, žákům a dalším zaměstnancům Střední školy teleinformatiky za organizaci konference, přednášejícím za odborné a přínosné příspěvky a pedagogům za účast a nadšení pro inovaci a modernizaci výuky. Všichni účastníci obdrželi Osvědčení vydané Klubem ekologické výchovy, účastnický list a prezentační materiály.


Celokrajská konference koordinátorů EVVO Moravskoslezského kraje (7. 6. – 8. 6. 2018)

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace pořádá Celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Využití ICT v environmentální výchově“ – profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách“ ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2018. Záštitu nad celokrajskou konferencí koordinátorů EV Moravskoslezského kraje převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Tento vzdělávací program byl akreditován rozhodnutím MŠMT ze dne 11.10.2016 číslem jednacím MŠMT- 32526/2016-2-906 na základě § 25 a § 27 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád. Tato konference je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Pozvánka (v pdf) s přihláškou https://bit.ly/2GINGOE na konferenci zde.


 HALLOWEEN ve škole (30. 10. 2017)

Třída 3.C, školní klub


Opavská putovní výstava na naší škole


viz. leták
fotogalerie

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Finále soutěže žáků základních a středních škol projektu EKOENERGIE 17 – Smart region

Dne 5. dubna 2017 jsme na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace uskutečnili finále soutěže žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje projektu EKOENERGIE 17 – Smart region na témata:

 • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
 • Úspory energií jsou cool
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití

Soutěž je pořádána již devátým rokem ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Soutěž vzbudila u žáků zájem o ochranu životního prostředí a zamyšlení se nad chytrým regionem. Žáci nabídli zajímavá neotřelá řešení, např. jak ušetřit energie – vypni a ušetři aneb stand – by je tu s námi, jak se stát chytrým občanem, zelená budoucnost, jak vysázet obyčejně „neobyčejné” stromy, nebo se zapoj do hry APPKA tě zbaví odpadu a další.

Porota byla překvapena zajímavými tématy žákovských prací a ocenila nejlepší prezentace v kategorii základní škola a v kategorii střední škola:

1. místo 5000,- Kč formou dárkové poukazy do Nové Karoliny
2. místo 3000,- Kč formou dárkové poukazy do Nové Karoliny
3. místo 2000,- Kč formou dárkové poukazy do Nové Karoliny

a ostatní obdrželi 200,- Kč dárkové poukazy a prezentační předměty.

Kategorie základní škola
1. místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem (Ne)úsporný stand-by režim Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

2. místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem Úspory energie Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace.

3. místo v kategorii základní školy získala práce pod názvem Bioplynová stanice Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace.

Kategorie střední škola
1. místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem Palivo budoucnosti Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

2. místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem Chytré auto Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace.

3. místo v kategorii střední školy získala práce pod názvem Malé vodní elektrárny Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace.

Blahopřejeme!!!

Všem soutěžícím děkujeme za účast a za předvedené prezentace.

Poděkování patří Odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje a VŠB–TU Ostrava, Institutu environmentálního inženýrství.

Organizátoři a žáci se již těší na desátý jubilejní ročník EKOENERGIE 17 – Smart region.

Fotogalerie z finále soutěže je k dispozici zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


EKOENERGIE 17 – Smart region (Workshop k projektu)

Naše škola uspořádala 15. února 2017 workshop k projektu EkoEnergie 17 – Smart region. Projekt jsme vyhlásili ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Do projektu se zapojilo 21 žáků základních škol a 15 žáků středních škol Moravskoslezského kraje.
Žáky doprovázelo 16 pedagogů.
Žáci získali na workshopu nové informace a zkušenosti, které jim předali zástupci VŠB – TU Ostrava z Institutu environmentálního inženýrství Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Dalibor Surovka, Ph.D. a to v těchto oblastech:

 • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
 • Úspory energií jsou cool
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití

Žáci si zvolí jedno z těchto témat, které pak zpracují do prezentace, s níž vystoupí v rámci soutěže, která proběhne 5. dubna 2017 na naší škole. Byli jim také předány informace k vypracování prezentací.

Součástí workshopu byla exkurze na téma Elektromobil Studentcar, která se uskutečnila na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava na katedře materiálů a technologií pro automobily.

Atmosféra na workshopu byla výborná, všichni se těšili velké spokojenosti a my se těšíme na finále soutěže k projektu dne 5. dubna 2017.
Děkujeme VŠB TU Ostrava za spolupráci a všem zúčastněným za účast.
Soutěžícím přejeme hodně štěstí.

Fotogalerie k workshopu je k dispozici zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


EKOENERGIE 17 – Smart region

S

třední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho vyhlašuje projekt EKOENERGIE 17 – Smart region.
Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o ekologii a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v Moravskoslezském kraji, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních a deset středních škol.

Projekt je zaměřen na problematiku:

 • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
 • Úspory energií jsou cool
 • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
 • Užitečné odpady a jejich následné využití

15. února 2017 proběhne workshop k projektu.
5. dubna 2017 se uskuteční finále soutěže žáků základních a středních škol.
Pozvánka k projektu je k dispozici zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Uběhl další rok a naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ vyhlášené za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů“, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Zúčastnili se jí žáci 2. ročníku Lucie Solková, Michaela Bojková, Michaela Luptáková, Jakub Redl a Matěj Wludyka. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota.
Žáci zpracovali Závěrečnou práci na zadané úkoly soutěže, poster a prezentaci na téma Voda a ŽP MSK – Řeka Olše včera a dnes, kterou představili na závěrečném workshopu 11. listopadu 2016 na VŠB – TU Ostrava.

Projekt je podporován Evropskou unií, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a VŠB–TU Ostrava, která soutěž organizovala. Soutěž probíhala od 1. května 2016 do 11. listopadu 2016.

Žákům byla soutěží přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou, jak po teoretické, tak po praktické stránce. V rámci soutěže se zúčastnili odborných exkurzí, přednášek a workshopů, pracovali v odborných laboratořích VŠB-TU.

Poděkování patří VŠB–TU Ostrava, Institutu environmentálního inženýrství za organizaci soutěže a za to, že nám umožnili se soutěže zúčastnit.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


ENVOFÓRUM 2016

Dne 29. září – 30. září 2016 se konal v Opavě první ročník Konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost, konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Konference se konala ve dvou dnech. Konference se zúčastnili hosté Krajského úřadu MSK, hejtman MSK Miroslav Novák, europoslankyně Kateřina Konečná, náměstek primátora statutárního města Opavy Dalibor Halátek, učitelé i žáci středních a základních škol MSK.

Prvního dne se za naši školu zúčastnili žáci druhého ročníku – Michaela Luptáková, Jakub Redl, Petr Olšák a Matěj Wludyka s Mgr. Emílií Justovou.

Hlavním tématem konference bylo Ovzduší a doprava.

Součastí konference byla také soutěž s projektem Emise prostřednictvím chytrých telefonů z oblasti přírodovědných předmětů. Žák Jakub Redl z 2.B se umístil v této soutěži na druhém místě z počtu asi sto přihlášených a získal tak tablet. Blahopřejeme.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Eko Energie 2016

Na Střední škole teleinformatiky se dne 7. dubna 2016 konala Ekologická žákovská soutěž v rámci projektu Eko Energie 2016, který byl vyhlášen na naší škole pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové.

Paní náměstkyně Mgr. Věra Palková se osobně soutěže zúčastnila.

Soutěž je zaměřena na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Žáci z osmi škol Moravskoslezského kraje předvedli své práce formou prezentací, které hodnotila nezávislá tříčlenná porota – Mgr. Bc. Jana Harmanová z Krajského úřadu, Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Lenka Zemanová, Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství z VŠB – TU Ostrava, patří jim za to velké poděkování.

Nejlepší práce byly ohodnoceny finanční odměnou formou poukázek Nová Karolina – 1. místo 3000,- Kč, 2. místo 2000,- Kč, 3. místo 1000,- Kč.

Mezi nejlepší byly vybrány tyto prezentace:

1. místo
David Stanovský
SŠ teleinformatiky, Ostrava
30 dní ekočlověkem 

2. místo
Richard Juchelka
SPŠ, Ostrava-Vítkovice
Zadržování vody v krajině 

3. místo
Jan Kubošek
SPŠ stavební, Ostrava-Zábřeh
Projekt na ochranu rorýse obecného

Blahopřejeme!!!

Konference se zúčastnilo 8 škol Moravskoslezského kraje:

 • SŠ teleinformatiky, Ostrava
 • Obchodní akademie, Český Těšín
 • Albrechtova střední škola, Český Těšín
 • Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava-Mariánské hory
 • SPŠ stavební, Ostrava-Zábřeh
 • SŠ technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
 • Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm
 • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice

Všem soutěžícím děkujeme za účast a za předvedené práce s velmi zajímavými tématy.

Fotografie z Eko Energie 2016 můžete shlédnout zde .

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Školní kolo Eko Energie 2016

17. března 2016 proběhlo školní kolo ekologické soutěže Eko Energie 2016.
Deset žáků prvního až třetího ročníku představilo své práce formou prezentací na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Práce byly hodnoceny tříčlennou porotou.
Na 1. místě se umístil Stanovský David z 3.B s prezentací na téma 30 dní ekočlověkem.
Na 2. místě se umístil Kolek Jakub z 1.B s prezentací na téma Ekologická loď.
Na 3. místě se umístil Olšák Petr z 1.B s prezentací na téma Smog a jeho účinky na nás.

Stanovský David, který se umístil na prvním místě, bude školu reprezentovat na ekologické žákovské soutěži v rámci projektu Eko Energie 2016 pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové dne 7. dubna 2016. Soutěž je organizovaná naší školou.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Naše škola se již třetím rokem zapojila do soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ vyhlášené za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů“, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

V soutěži jsme se umístili na krásném 2. místě.

Žáci vyhráli finanční částku 7500,- Kč. Za účast v soutěži žáci a škola obdrželi Čestné uznání.
Zúčastnili se jí žáci 3. ročníku David Stanovský, Dominik Boldi a 2. ročníku Antonín Horváth a Dominik Kot pod vedením Mgr. Emílie Justové. Blahopřejeme a za umístění žákům děkujeme.
Žáci zpracovali Závěrečnou práci na zadané úkoly soutěže, poster a prezentaci na téma Vliv skládky na vodu a životní prostředí – Kunčice pod Ondřejníkem, kterou představili na závěrečném workshopu 11. listopadu 2015 na VŠB – TU Ostrava. Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota.

Projekt je podporován Evropskou unií, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a VŠB–TU Ostrava, která soutěž organizovala. Soutěž probíhala od 1. května 2015 do 11. listopadu 2015. Soutěže se zúčastnilo deset středních škol MSK – gymnázia, odborné školy a obchodní akademie.

Žákům byla soutěží přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou, jak po teoretické, tak po praktické stránce. V rámci soutěže absolvovali celou řadu odborných exkurzí, přednášek a workshopů, pracovali v odborných laboratořích VŠB-TU.

Poděkování patří VŠB–TU Ostrava, Hornicko-geologické fakultě, Institutu environmentálního inženýrství za organizaci soutěže a za to, že nám umožnili se soutěže zúčastnit.

Diplom za 2. místo
Čestné uznání

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Eko Energie 2015 – Ekologická žákovská konference

Střední škola teleinformatiky Ostrava vyhlásila projekt Eko Energie 2015 pod záštitou vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje PaedDr. Libora Lenča. Ekologická žákovská konference v rámci tohoto projektu se konala 9. dubna 2015, na které předvedlo devět škol Moravskoslezského kraje své prezentace. Konference se zúčastnila jako host Mgr. Bc. Jana Harmanová z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V porotě zasedli – Mgr. Bc. Jana Harmanová, Ing. Tomáš Dvorský PhD. a Ing. Hana Nadkanská z katedry environmentálního inženýrství z VŠB – TU Ostrava, patří jim za to velké poděkování.

Projekt je zaměřen na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Fotografie z Eko Energie 2015 můžete shlédnout zde.

Další informace o konferenci naleznete zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


7. ročník konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“

Dne 25. 3. 2015 se žáci naší školy zúčastnili 7. ročníku krajské ekologické konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“.

Konference se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Pálkové v prostorách Krajského úřadu MSK.

Své prezentace předvedli žáci:

 • Stanovský David z 2.B s prezentací pod názvem Obecní skládka odpadu v Kunčicích pod Ondřejníkem
 • Boldi Dominik z 2.B s prezentací pod názvem Znečištění vod
 • Horváth Antonín z 1.A s prezentací pod názvem Světelná tma

Žáci dostali Pamětní list a byli oceněni poukázkami v hodnotě 250 Kč na nákup knih.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Planeta Země 3000

Žáci 1. ročníků naší školy se dne 26. 3. 2015 zúčastnili multimediální projekce „Východní Afrika – kolébka lidstva“ v rámci projektu Planeta Země 3000, organizovanou společností Planeta Země, obecně prospěšná společnost.

Jde o populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko – zeměpisným přesahem.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Školní kolo Eko Energie 2015

26. února 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Eko Energie 2015.

Přihlášení žáci zde předvedli své prezentace na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Na 1. místě se umístil Stanovský David z 2.B s prezentací na téma Obecní skládka odpadu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Na 2. místě se umístil Boldi Dominik z 2.B s prezentací na téma Znečištění vod.

Na 3. místě se umístili Horváth Antonín z 1.A s prezentací na téma Světelná tma a Kot Dominik z 1.A s prezentací na téma Vytváření čisté energie.

Stanovský David se svou prezentací vystoupí na Ekologické žákovské konferenci Eko Energie 2015, která se bude konat na naší škole, kde budou předvedeny a oceněny nejlepší žákovské práce středních škol Moravskoslezského kraje pod záštitou vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje PaedDr. Libora Lenča.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

 Naše škola se již druhým rokem zapojila do soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ vyhlášené za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů“, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt je podporován Evropskou unií, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a VŠB–TU Ostrava, která soutěž organizovala. Soutěž probíhala od 1. května 2014 do 11. listopadu 2014, zúčastnili se jí žáci 2.ročníku Lukáš Zdražila, Vendula Rataiová, Jana Martiníková, Tomáš Moravec a Luděk Pavelek pod vedením Mgr. Emílie Justové.

Žákům byla soutěží přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou jak po teoretické, tak po praktické stránce. Soutěží se naše škola prezentovala v rámci projektu ESF v Moravskoslezském kraji. Škola navázala spolupráci s VŠB–TU Ostrava, Hornicko – geologickou fakultou, Institutem environmentálního inženýrství na VŠB–TU. Žáci v rámci soutěže absolvovali celou řadu odborných exkurzí, přednášek a workshopů, pracovali v odborných laboratořích VŠB-TU. Vypracovali na zadaná témata závěrečnou práci, poster k soutěži a prezentaci.

Za účast v soutěži žáci a škola obdrželi Čestné uznání. Poděkování patří VŠB–TU za organizaci soutěže, za to, že nám umožnila se soutěže zúčastnit.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Ekofilm 2014

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se žáci všech tříd 1. ročníku zúčastnili projekce 40. ročníku MFF Ekofilm 2014 v kině Vesmír.

Žáci zhlédli komponovaný program pro střední školy.

Mezi snímky patřily:

 • 5 způsobů, jak zemřít (Německo)
 • Dunaj – Evropská Amazonka (Rakousko)
 • Vítr (Německo)
 • Kabaret vědy a techniky a kvízy – předvedený studenty VŠB TU Ostrava
 • Kdyby zhasnul svět (Česká republika)
 • Emise – prezentace projektu Emise
 • KĽUD v trojúhelníku smrti (Slovensko)

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)


Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje VŠB TU Ostrava

 V rámci soutěže Voda a životní prostředí MSK – VŠB TU Ostrava se žáci třídy 2.A

 • Jana Martiníková, Vendula Rataiová, Tomáš Moravec, Luděk Pavelek zúčastnili dne 11. 9. 2014 2. odborného semináře spojeného s prací v odborné laboratoři na HGF VŠB TU Ostrava – prováděli analýzu vzorků povrchové vody.
 • Tomáš Moravec, Lukáš Zdražila, Tomáš Braš se zúčastnili dne 19. 9. 2014 ekologické exkurze v oblasti Karvinska, Horní Suché – laguny a obecně vliv těžby na ŽP. Žáci zde poznali prostředí a živočichy s velmi zajímavým odborným výkladem odborného asistenta VŠB TU Ing. Jiřího Kupky, Ph.D.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EV)