Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Kurzy pro žáky školy

Kurz konverzace v německém jazyce

 • Termíny: pondělí 14:50 – 15:35, středa 7:25 – 8:10
 • Mgr. Petra Johnová

Kurz komunikačních dovedností


Kurzy AJ

 • Konverzační kurz– Ing. Radka Šmiřáková
 • Čtenářský kurz– Mgr. Svatava Bidláková
 • Reading club – Mgr. Božena Wiesnerová

ARDUINO – základy práce s MCU

Žáci se v kurzu seznámí s platformou mikropočítačů postavených na Arduinu, a to jak po hardwarové stránce tak i softwarově.  Naučí se základní kroky programování pomocí Arduino IDE. Náplň kurzu je členěna následovně:

 • Celková konstrukce a funkce Arduina
 • Analogová a digitální rozhraní
 • Programové rozhraní Arduino IDE
 • Postup při připojení různých čidel
 • Měření různých veličin (teplota, tlak, vlhkost, intenzita osvětlení …)
 • Ovládání výstupních periferií (LED dioda, relé, spínací tranzistor, display …)
 • Tvorba jednoduchých a pokročilejších projektů

Termín: úterý od 14:50 do cca 16:30.

Mgr. Pavel Dědičík


3D tisk

Žáci se v kurzu seznámí s principem a funkcí 3D tiskáren, postupem při softwarovém návrhu 3D modelů a jejich přípravy k tisku. Náplň kurzu je členěna následovně:

 • Konstrukce a popis 3D tiskáren
 • Základní principy a postupy při 3D tisku
 • Tvorba 3D modelu v programu DesignSpark Mechanical (Autocad)
 • Export souborů do formátu stl a převod modelu do G-code
 • Nastavení tiskárny pro různé typy filamentů (PLA, ABS, PETG …)
 • Tisk vlastních 3D návrhů

Mgr. Pavel Dědičík


Java Foundations

V tomto certifikovaném kurzu si žák osvojí základy programování, naučí se pracovat s jazykem Java a bude schopen vytvořit konzolové aplikace i jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním (GUI).

Obsah kurzu:

 1. Vývoj software
 2. Datové typy
 3. Metody a třídní knihovny
 4. Podmínky
 5. Cykly
 6. Třídy a objekty
 7. Pole a výjimky
 8. Základy JavaFX

Předpoklady pro vstup:

 • Doporučena je znalost angličtiny na úrovni porozumění textu

Předpokládaný výstup:

 • Certifikát Oracle Academy po složení závěrečného testu

Termín: v přípravě.

PhDr. Čeněk Ďurian, MBA


Database Foundations

Žák si v rámci tohoto certifikovaného kurzu osvojí základní principy relačních databází, jejich návrhu a naučí se využívat jazyk SQL na praktických cvičeních.

Obsah kurzu:

 1. Úvod do relačních databází
 2. Modelování databáze
 3. Normalizace dat
 4. Základy jazyka SQL

Předpoklady pro vstup:

 • Doporučena je znalost angličtiny na úrovni porozumění textu

Předpokládaný výstup:

 • Certifikát Oracle Academy po složení závěrečného testu

Termín: v přípravě.

PhDr. Čeněk Ďurian, MBA


Certifikované kurzy v přípravě

 • Database Design – Oracle Academy
 • Database Programming with SQL – Oracle Academy
 • Java Programming – Oracle Academy
 • Azure Fundamentals – Microsoft Certification

PhDr. Čeněk Ďurian, MBA


Kurz programování pro 1. ročníky

 • úvod do programování robot Karel
 • objektově orientované programování v JAVA – BlueJ
Termín: 1.D v pondělí 8. vyučovací hodinu, 1.C ve středu 8. vyučovací hodinu

Ing. Jiří Kubala


Kurz programování her pro 2. a 3. ročníky

 • .NET/C# Windows Forms
 • miny
 • pacman

Ing. Jiří Kubala