Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Kurzy pro žáky školy

Kurz komunikačních dovedností


Kurzy AJ

 • Konverzační kurz– Ing. Radka Šmiřáková
 • Čtenářský kurz– Mgr. Svatava Bidláková
 • Reading club – Mgr. Božena Wiesnerová

ARDUINO – základy práce s MCU

Žáci se v kurzu seznámí s platformou mikropočítačů postavených na Arduinu, a to jak po hardwarové stránce tak i softwarově.  Naučí se základní kroky programování pomocí Arduino IDE. Náplň kurzu je členěna následovně:

 • Celková konstrukce a funkce Arduina
 • Analogová a digitální rozhraní
 • Programové rozhraní Arduino IDE
 • Postup při připojení různých čidel
 • Měření různých veličin (teplota, tlak, vlhkost, intenzita osvětlení …)
 • Ovládání výstupních periferií (LED dioda, relé, spínací tranzistor, display …)
 • Tvorba jednoduchých a pokročilejších projektů

Termín: úterý od 14:50 do cca 16:30.

Mgr. Pavel Dědičík


3D tisk

Žáci se v kurzu seznámí s principem a funkcí 3D tiskáren, postupem při softwarovém návrhu 3D modelů a jejich přípravy k tisku. Náplň kurzu je členěna následovně:

 • Konstrukce a popis 3D tiskáren
 • Základní principy a postupy při 3D tisku
 • Tvorba 3D modelu v programu DesignSpark Mechanical (Autocad)
 • Export souborů do formátu stl a převod modelu do G-code
 • Nastavení tiskárny pro různé typy filamentů (PLA, ABS, PETG …)
 • Tisk vlastních 3D návrhů

Mgr. Pavel Dědičík


Programování Android aplikací

Žák se na kurzu seznámí s prostředím a způsobem programování pro Android. Náplň kurzu je rozdělena do několika fází:

 1. Práce na vzhledu aplikace
  • porozumění XML, aktivitám, layoutům
  • použitelné nástroje
  • stylování aplikace
  • menu
 2. Programování
  • Části programu
  • Propojování s XML návrhem aplikace
  • Správa pověření
  • Práce na vzhledu a nastavení aplikace
 3. Nasazení aplikace
  • Finální úpravy
  • Google Play

Předpoklady pro vstup
Telefon s Androidem, základní povědomí o značkovacích jazycích (například HTML), základy programování.

Předpokládaný výstup
Několik funkčních aplikací pro prostředí Android.

Termín: pondělí od 14:50 do 15:50.

Mgr. Jakub Černoch


Oracle academy, Java Foundation

Žák si oživí základy programování v Javě. V rámci několika lekcí si zopakuje základní principy programování.

Náplň:

 1. Vývoj software
 2. Datové typy
 3. Metody a třídní knihovny
 4. Podmínky
 5. Cykly
 6. Třídy a objekty
 7. Pole a výjimky
 8. Základy JavaFX

Předpoklady pro vstup
Dle zájemců, nulový nebo základní znalosti programování v Javě. Angličtina

Předpokládaný výstup
Certifikát Oracle academy po složení závěrečného testu a závěrečný projekt.

Termín: čtvrtek od 14:50 do 15:50.

Mgr. Jakub Černoch


Oracle academy, Java Fundamentals

Žák naváže na dovednosti z kurzu Java Foundation a doplní své znalosti o další aspekty objektového programování.

Náplň:

 1. Podstata Javy (JVM, JRE, JDK apod.)
 2. Pokročilá práce s třídami, výjimky
 3. Generika a kolekce
 4. Práce s řetězci a rekurzí
 5. Vstup a výstup
 6. JDBC

Předpoklady pro vstup
Znalosti a dovednosti z kurzu Java Foundation. Angličtina.

Předpokládaný výstup
Certifikát Oracle academy po složení závěrečného testu a závěrečný projekt.

Termín: čtvrtek od 14:50 do 15:50.

Mgr. Jakub Černoch


Netacad, IT Essentials

Kurz je součástí Netacad jako úvodní kurz před síťovými kurzy CCNA. V rámci kurzu žák projde jednotlivé kapitoly kurzu IT Essentials:

 1. Části PC a notebooků
 2. Periferie PCs, včetně tiskáren
 3. Skládání PC a notebooků a nastavení komponent
 4. Instalace a správa OS (Windows, Linux), správa disku aj.
 5. Základy sítí
 6. Virtualizace
 7. Bezpečnost
 8. Troubleshooting výše zmíněných oblastí

Předpoklady pro vstup
Angličtina a základní povědomí o PC.

Předpokládaný výstup
Certifikát Netacad (Cisco), který osvědčuje absolventa v oblasti IT technika a základního správce sítě.

Termín: úterý od 14:45 do 16:00.

Mgr. Jakub Černoch


Kurzy v přípravě

 • Oracle academy, Database desing
 • Oracle academy, Database Foundation
 • Oracle academy, Database programming with SQL
 • Raspberry Pi

Mgr. Jakub Černoch


Kurz programování pro 1. ročníky

 • úvod do programování robot Karel
 • objektově orientované programování v JAVA – BlueJ
Termín: 1.D v pondělí 8. vyučovací hodinu, 1.C ve středu 8. vyučovací hodinu

Ing. Jiří Kubala


Kurz programování her pro 2. a 3. ročníky

 • .NET/C# Windows Forms
 • miny
 • pacman

Ing. Jiří Kubala