Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
prijimacky2
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.  » 

Londýn 2024
Londýn 2024

Naše škola se v termínu 19. – 24. února 2024 zúčastnila školního výletu do Londýna. Hlavním cílem bylo prozkoumat hlavní město Spojeného království Velké Británie – Londýn, a také se seznámit s hostitelskými rodinami,  » 

Podpora-podnikani-2024
Podpora podnikání na naší škole 

Součástí projektu TPA – inovační centrum pro transformaci vzdělávání, je nabídka celé škály workshopů určených jak pro žáky, kteří působí ve školní firmě, tak pro další zájemce napříč žáků všech ročníků. 

Workshopy podnikání jsou určeny pro žáky školní firmy a zaměřují se na rozvoj sebepoznání,  » 

naborova-cinnost-23-24
Náborová činnost

Od září 2023 do ledna 2024 jsme v rámci náborů a dnů otevřených dveří oslovili velké množství potencionálních uchazečů a jejich rodičů. Na náborových akcích, kromě pedagogů, prezentovali naši školu vybraní žáci napříč všemi ročníky. Za vzornou prezentaci všem děkujeme.  »