Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Účast v soutěžích

IT Junior 2010, 2011, 2012, 2013


Soutěž znalostí, vědomostí a zkušeností v oboru informačních technologií.


 

Soutěž CREATIVITY & INNOVATION Ostrava

Tato soutěž je určena pro talentované středoškolské a vysokoškolské žáky z Moravskoslezského kraje.


 

COMP-OST 2012


Naše škola se zúčastní 3.ročníku Festivalu žákovských a studentských multimediálních projektů a webových prezentací, kde budou žáci naší školy žákům základních škol prezentovat své znalosti získané výukou na naší škole. V další části proběhnou tři přednášky našich žáků na různá témata zabývající se oborem informačních technologií.


 

Napájeni sluncem 2010

Pořadatelem soutěže „Napájeni Sluncem“ je Katedra měřicí a řídicí techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba. Více informací nalezne zde.
Této soutěže se letos (stejně jako v letech minulých 2005-2009) zúčastnili žáci třetích ročníků a vzorně reprezentovali naši školu.


 

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Ve školním roce 2007/2008 v rámci celokrajské soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ocenila Rada Moravskoslezského kraje naší školu za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského kraje.
Získali jsme toto ocenění.


 

Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila soutěž pro školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji. Podmínkou soutěže bylo zaslat přihlášku do soutěže a předložit přehled jednorázových a průběžných environmentálních aktivit realizovaných od 1.9.2006 do 31.8.2007. Oceněné školy získají certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ a věcný dar.
Získali jsme toto ocenění.


 

Úspory energie ve školách – USPIVEŠ

Nadace Partnerství ve spolupráci s občanským sdružením Vita, zabývajícím se ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, vyhlásila projekt/soutěž pro střední školy: Úspory energie ve školách – USPIVEŠ.
Po přihlášení do této soutěže se na naší škole vytvořila pracovní skupina 16 žáků ze třídy 3.B. Žáci nejprve „zmapovali“ situaci ve škole a po vyhodnocení a návrzích vedoucích k možné úspoře energie ve škole se rozdělili do pěti pracovních skupin.
V této soutěži se naši žáci umístili na 1. místě.