Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace o stravování

Objednání stravy přes aplikaci Strava.cz

 

Aktuální jídelní lístek

 

Alergenní složky

Seznam alergenních složek

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Pro žáky naší školy je zajištěno stravování přímo v areálu školy. Škola zajišťuje vydávání snídaní, přesnídávek, obědů a večeří ve vlastní jídelně.

Výdej stravy probíhá:

snídaně + přesnídávka      6.00 –   8.00
oběd    11.30 – 14.00
svačina + večeře    18.00 – 19.30

Žák, který je dva a více dnů nepřítomen ve vyučování, nemá v těchto dnech nárok na stravování ve školní jídelně za finanční normativ potravin (viz níže).

V případě dvou a více denní nepřítomnosti žáka ve vyučování, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen stravu odhlásit, jinak mu bude neoprávněně odebraná strava účtována v plné výši, tj. včetně režijních nákladů.

Stravu je nutno nahlásit/odhlásit nejpozději den předem do 10:30 hod. a to přes aplikaci Strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny nebo přímo na objednávkovém boxu.

Platby strávného ve školním roce 2022/2023

1) Ceny za stravu pro žáky školy od školního roku 2022/2023

  • oběd: 40,- Kč – měsíční záloha stanovena na 880,- Kč/měsíčně
  • bližší informace ke stravování a přihláška ke stravování žáků školy ke stažení zde

2) Ceny za stravu pro ubytované žáky 15 a více let od školního roku 2022/2023

  • snídaně obsahuje: snídani (20,- Kč) + přesnídávku (15,- Kč) – celkem 35,- Kč
  • oběd: 40,- Kč
  • večeře obsahuje: svačinu (14,- Kč) + večeři I. (38,- Kč) + večeři II. (15,- Kč) – celkem 67,- Kč
  • Pro následující varianty stravy (A – D) byly stanoveny níže uvedené zálohy:
A) snídaně + večeře      1 900,- Kč/měsíčně
B) večeře      1 140,- Kč/měsíčně
C) oběd         880,- Kč/měsíčně
D) celodenní strava1      2 780,- Kč/měsíčně
1) Celodenní strava obsahuje – snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři I. a večeři II.

3) Pokud strávník neodebere všechnu stravu v měsíci, bude přeplatek za jednotlivé měsíce vyúčtován a vrácen na účet plátce 1krát ročně, a to do 31.7. daného kalendářního roku.

4) Stravu lze zaplatit dvěma způsoby:

  • bezhotovostním převodem (trvalým příkazem) z účtu plátce na účet školy 118359/0300, pod přiděleným variabilním symbolem,
  • výjimečně v hotovosti do pokladny školy

5) Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Strávníkům, kteří uhradí stravu do 25. dne předcházejícího měsíce, bude automaticky nastavena strava od prvního dne v následujícím měsíci do výše finančního konta.

Bližší informace podá vedoucí školní jídelny Vladimíra Radová na telefonním čísle 596 919 000.

Rozhodujete se, jak zajistit stravování syna nebo dcery, který/á navštěvuje naší školu?

Pak zvolte s klidným svědomím školní jídelnu. Uvedu několik důvodů, proč se stravovat ve školní jídelně:

– skladba jídelníčku – připravujeme zdravá, vyvážená jídla s ohledem na výživová doporučení

– používané potraviny – ve školním stravování upřednostňujeme čerstvé suroviny a ověřené místní dodavatele

– zdravé přílohy – ovoce nebo zeleninové saláty máme každý den. Žáci u nás jedí stále ještě tradičně připravené přílohy. Houskové knedlíky jsou opravdu s krájenými houskami i bramborová kaše je z čerstvých brambor, másla a mléka. Připravujeme i netradiční jídla ze surovin jiných regionů. Kuskus, cizrnu nebo červenou čočku mnozí ochutnají poprvé až ve školní jídelně

– pestrost – střídáme pravidelně veškeré druhy masa: vepřové, hovězí, kuřecí, rybí, krůtí, králičí, sezonně zvěřinu. Pravidelně i bezmasá jídla ze sýrů, zeleniny a luštěnin. Dvakrát v měsíci zařazujeme sladká jídla. Naše žemlovka, Honzovy buchty, dukátové buchtičky jsou oblíbené a podle ohlasů chutnají jako od maminky. Svačinky mají žáci připravované ráno a zabalené tak, aby si je mohli odebrat s sebou do školy. Skladba je pestrá ve spojení s nápojem, čerstvou zeleninou nebo ovocem. Tradiční pomazánky např. vajíčková, tvarohová, sýrová, rybí, se šunkou, ale i obložené housky, zapékané sandwitche nebo domácí bábovky a buchty s ovocem…na přípravu takových svačin už ve většině domácností nezbývá čas.

– pitný režim – v rámci stravování je zajištěn pitný režim žáků. Denně je k dispozici slazený i neslazený nápoj. Střídáme různé druhy čajů, mošty, nápoje se sirupy s vysokým obsahem ovocné šťávy, džusy, mléko, vodu s citrónem

– zařízení naší kuchyně – kuchyň je vybavena moderním zařízením, což umožňuje vaření s velkou úsporou tuků současně se zachováním vitamínů a minerálů

– nepravidelné stravování – umožňujeme stravování žáků dle potřeby i nepravidelně, v určené dny

– výhodná cena – rodiče hradí pouze náklady na potraviny, ostatní výdaje jako náklady na energie a mzdy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu

Všem strávníkům současným i budoucím přeje celý kolektiv kuchařinek: „Dobrou chuť!“