Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace o stravování

Objednání stravy přes aplikaci Strava.cz

Aktuální jídelní lístek

Jídelní lístek (20. 3. – 24. 3.)
Jídelní lístek (27. 3. – 31. 3.)

Alergenní složky

Seznam alergenních složek

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Pro žáky naší školy je zajištěno stravování přímo v areálu školy. Škola zajišťuje vydávání snídaní, přesnídávek, obědů a večeří ve vlastní jídelně.

Výdej stravy probíhá:

snídaně + přesnídávka      6.00 –   8.00
oběd    11.30 – 14.00
svačina + večeře    18.00 – 19.30

Žák, který je dva a více dnů nepřítomen ve vyučování, nemá v těchto dnech nárok na stravování ve školní jídelně za finanční normativ potravin (viz níže).

V případě dvou a více denní nepřítomnosti žáka ve vyučování, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen stravu odhlásit, jinak mu bude neoprávněně odebraná strava účtována v plné výši, tj. včetně režijních nákladů.

Stravu je nutno nahlásit/odhlásit nejpozději den předem do 10:30 hod. a to přes aplikaci Strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny nebo přímo na objednávkovém boxu.

Platby strávného ve školním roce 2022/2023

1) Ceny za stravu pro žáky školy od školního roku 2022/2023

  • oběd: 40,- Kč – měsíční záloha stanovena na 880,- Kč/měsíčně
  • bližší informace ke stravování a přihláška ke stravování žáků školy ke stažení zde

2) Ceny za stravu pro ubytované žáky 15 a více let od školního roku 2022/2023

  • snídaně obsahuje: snídani (20,- Kč) + přesnídávku (15,- Kč) – celkem 35,- Kč
  • oběd: 40,- Kč
  • večeře obsahuje: svačinu (14,- Kč) + večeři I. (38,- Kč) + večeři II. (15,- Kč) – celkem 67,- Kč
  • Pro následující varianty stravy (A – D) byly stanoveny níže uvedené zálohy:
A) snídaně + večeře      1 900,- Kč/měsíčně
B) večeře      1 140,- Kč/měsíčně
C) oběd         880,- Kč/měsíčně
D) celodenní strava1      2 780,- Kč/měsíčně
1) Celodenní strava obsahuje – snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři I. a večeři II.

3) Pokud strávník neodebere všechnu stravu v měsíci, bude přeplatek za jednotlivé měsíce vyúčtován a vrácen na účet plátce 1krát ročně, a to do 31.7. daného kalendářního roku.

4) Stravu lze zaplatit dvěma způsoby:

  • bezhotovostním převodem (trvalým příkazem) z účtu plátce na účet školy 118359/0300, pod přiděleným variabilním symbolem,
  • výjimečně v hotovosti do pokladny školy

5) Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Strávníkům, kteří uhradí stravu do 25. dne předcházejícího měsíce, bude automaticky nastavena strava od prvního dne v následujícím měsíci do výše finančního konta.

Bližší informace podá vedoucí školní jídelny Vladimíra Radová na telefonním čísle 596 919 000.

Rozhodujete se, jak zajistit stravování syna nebo dcery, který/á navštěvuje naší školu?

Pak zvolte s klidným svědomím školní jídelnu. Uvedu několik důvodů, proč se stravovat ve školní jídelně:

– skladba jídelníčku – připravujeme zdravá, vyvážená jídla s ohledem na výživová doporučení

– používané potraviny – ve školním stravování upřednostňujeme čerstvé suroviny a ověřené místní dodavatele

– zdravé přílohy – ovoce nebo zeleninové saláty máme každý den. Žáci u nás jedí stále ještě tradičně připravené přílohy. Houskové knedlíky jsou opravdu s krájenými houskami i bramborová kaše je z čerstvých brambor, másla a mléka. Připravujeme i netradiční jídla ze surovin jiných regionů. Kuskus, cizrnu nebo červenou čočku mnozí ochutnají poprvé až ve školní jídelně

– pestrost – střídáme pravidelně veškeré druhy masa: vepřové, hovězí, kuřecí, rybí, krůtí, králičí, sezonně zvěřinu. Pravidelně i bezmasá jídla ze sýrů, zeleniny a luštěnin. Dvakrát v měsíci zařazujeme sladká jídla. Naše žemlovka, Honzovy buchty, dukátové buchtičky jsou oblíbené a podle ohlasů chutnají jako od maminky. Svačinky mají žáci připravované ráno a zabalené tak, aby si je mohli odebrat s sebou do školy. Skladba je pestrá ve spojení s nápojem, čerstvou zeleninou nebo ovocem. Tradiční pomazánky např. vajíčková, tvarohová, sýrová, rybí, se šunkou, ale i obložené housky, zapékané sandwitche nebo domácí bábovky a buchty s ovocem…na přípravu takových svačin už ve většině domácností nezbývá čas.

– pitný režim – v rámci stravování je zajištěn pitný režim žáků. Denně je k dispozici slazený i neslazený nápoj. Střídáme různé druhy čajů, mošty, nápoje se sirupy s vysokým obsahem ovocné šťávy, džusy, mléko, vodu s citrónem

– zařízení naší kuchyně – kuchyň je vybavena moderním zařízením, což umožňuje vaření s velkou úsporou tuků současně se zachováním vitamínů a minerálů

– nepravidelné stravování – umožňujeme stravování žáků dle potřeby i nepravidelně, v určené dny

– výhodná cena – rodiče hradí pouze náklady na potraviny, ostatní výdaje jako náklady na energie a mzdy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu

Všem strávníkům současným i budoucím přeje celý kolektiv kuchařinek: „Dobrou chuť!“