Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Historie školy

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace působí jako výchovně vzdělávací instituce. Byla založena v roce 1947 jako Odborné učiliště spojů se sídlem ve Vratimově a na škole se pro celou republiku vyučoval učební obor Kabelář.

V roce 1967 se škola přestěhovala do Ostravy-Poruby na ulici Spojů 835, kde byly postaveny nové budovy. Vyučovaly se tříleté učební obory Spojový montér, Spojový mechanik. V roce 1983 se Odborné učiliště přejmenovalo na Střední odborné učiliště spojů. V roce 1994 se změnil název a adresa učiliště na SOU telekomunikační, Opavská 1119/12, Ostrava-Poruba. Na škole se vyučovaly obory zaměřené na sdělovací sítě a zařízení, sdělovací techniku, telekomunikace, ekonomiku, informatiku a zabezpečovací techniku. V roce 1999 se název školy změnil na Střední odborná škola telekomunikační a Střední odborné učiliště telekomunikační. V roce 2006 se změnil název školy na Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace. Od 1.9.2007 zní název naší školy Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. V dnešní době sídlí škola v jednom objektu na ulici Opavská 1119/12 v Ostravě-Porubě. V současné době škola nabízí studium dvou čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou: Informační technologie (18-20-M/01) a Informační a komunikační technologie (26-45-M/01). Studium v těchto oborech je v odborné části zaměřeno především na výuku počítačových sítí, kybernetické bezpečnosti, programování, počítačovou grafiku, databázové systémy, tvorbu webových stránek, IoT, robotiku, optické komunikace, mobilní sítě a elektrotechniku.

Komplex školy je tvořen dvěma budovami A a B, které jsou propojeny tzv. proskleným krčkem. Součástí školy je domov mládeže, budova tělocvičny a jídelny s kuchyní. Obě budovy školy jsou dvoupodlažní. Za budovami se nachází školní zahrada, tenisové a volejbalové kurty.