Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Kontaktní informace

Úřední název školy:

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Zkrácený název školy:

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o.

Adresa školy:

Opavská 1119/12
708 61 Ostrava-Poruba

Telefony:

596 919 000, 596 912 050, 596 912 051 (spojovatelka)

Telefon/fax:

596 912 253 (studijní oddělení)

Datová schránka:

ti3fdyn

E-mail studijní oddělení:

sekretariat@teleinformatika.eu

E-mailová adresa pro evidenci úředních e-mailů:

sstel@po-msk.cz
Poznámka: maximální velikost zprávy 20 MB, přijímané formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO.

WWW:

www.teleinformatika.eu

Facebook:

www.facebook.com/teleinformatika

Instagram:

www.instagram.com/ssteleinformatiky

Ředitel školy:

Ing. Pavel Zubek, zubek@teleinformatika.eu, 733 615 476

Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost:

Mgr. Milan Němec, nemec@teleinformatika.eu, 736 518 345

Zástupkyně ředitele školy pro domov mládeže a mimoškolní činnost:

Mgr. Dagmar Szpandrzyková, szpandrzykova@teleinformatika.eu, 736 518 344

Vedoucí školní jídelny

Vladimíra Radová, radova@teleinformatika.eu, 596 919 000

Ekonomka školy

Bc. Jana Polášek Šimková, DiS., simkova@teleinformatika.eu, 734 293 557

Výchovní poradci:

Mgr. Milan Němec, nemec@teleinformatika.eu, 736 518 345
Mgr. Emília Justová, justova@teleinformatika.eu, 596 919 000

Školní psycholog

Mgr. Michal Klusoň, kluson@teleinformatika.eu, 596 919 000

Koordinátorka EV

Mgr. Emília Justová, justova@teleinformatika.eu, 596 919 000

Identifikátor zařízení:

600 017 656

Právní forma:

příspěvková organizace, IČ: 00845329

Číslo účtu:

118359/0300

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Škola sdružuje:

Střední škola
IZO: 000 845 329
cílová kapacita: 480 žáků

Domov mládeže
IZO: 110 024 761
cílová kapacita: 110 lůžek

Školní jídelna
IZO: 110 024 753
Cílová kapacita: 430 strávníků