Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Přijímací řízení

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru IKT.
 • Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru IT a IKT.
 • Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  
 • Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024
  • 18-20-M/01 Informační technologie 60 uchazečů
  • 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie 60 uchazečů
 • Dny otevřených dveří
 • Promo video školy 2022 je ke zhlédnutí zde.
 • Promo video školy – Online veletrh středních škol MSK 2022
  • Ve spolupráci s televizí Polar vzniklo promo video naší školy k online veletrhu středních škol MSK 2022. Online videohovor proběhne dne 29. 11. 2022 od 10:00 do 18:00.
  • Promo video je ke zhlédnutí zde.
 • Promo video školy – 2020
  • Naše škola ve spolupráci s městským obvodem Poruba vytvořila níže uvedené video, které obsahuje informace o nabízených studijních oborech, vybavení laboratoří pro výuku odborných předmětů, uplatnění absolventů a nabízených volnočasových aktivit pro žáky školy.
  • Promo video je ke zhlédnutí zde.
 • Prezentace nabízených studijních oborů, vybavení školy a jejich aktivit je ke zhlédnutí zde.
 • Podrobnější informace ke studijním oborům:
 • Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
 • Povinnou součástí přihlášky do oboru Informační a komunikační technologie (26-45-M/01) je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Vzor předvyplněného lékařského posudku pro obor Informační a komunikační technologie ve formátu .doc a .pdf. Pro obor Informační technologie (18-20-M/01) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme.
 • Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do středy 1. 3. 2023. Předvyplněné přihlášky ke studiu oboru Informační technologie a Informační a komunikační technologie.
 • Na formuláři přihlášky jsou uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. Přihlášku musí žák odevzdat na obě školy. Přijímací zkoušku budou uchazeči o studium konat ve dvou termínech dle pořadí školy na přihlášce. Ve škole uvedené na prvním místě ve čtvrtek 13. 4. 2023 a ve škole uvedené na druhém místě v pátek 14. 4. 2023. Do výsledků přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z testů konaných v prvním a druhém termínu.
 • O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z přijímací zkoušky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2023.
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou v případě dostatečného počtu zájemců (min. 15 žáků) probíhat na naší škole v období od ledna 2023 do dubna 2023. Bližší informace k přípravným kurzům pro přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku https://bit.ly/3Bj7s11 do pátku 20. 1. 2023 do 12,00. Vyplněním závazné přihlášky projevujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •