Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Charakteristika školy

Škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech počítačových sítí, telekomunikací, informatiky, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují v následujících studijních oborech:

Součástí školy je informační centrum s celodenním provozem, kde je žákům umožněn přístup k Internetu. Pro úsek teoretického vyučování a mimoškolní výchovy slouží tělocvična, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty a volejbalové hřiště.

Žákům naší a jiných středních škol a studentům VOŠ poskytujeme ubytování ve vlastním Domově mládeže.

Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je rovněž v areálu školy.

Naši žáci v rámci projektu Junior Achievement vedou školní klub s občerstvením.

Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty Erasmus+, Junior Achievement, eTwinning. Jeden svět na školách, Program Cena vévody z Edinburghu, projekty ekologické výchovy, projekty operačního program u Rozvoj lidských zdrojů, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Ekoenergie, soutěž Napájení sluncem na VŠB –TU Ostrava.

Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace.