Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EKOENERGIE 24 – Chytrý region

21. března 2024 proběhl workshop již 13. ročníku projektu Ekoenergie 24 – Chytrý region.

Projekt je vyhlášen ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA.

Je určen žákům základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu je zařazeno deset základních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z těchto témat, se kterými byli seznámeni na workshopu:

  • Úspory energií jsou cool – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití
  • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

Součástí workshopu byla exkurze na VŠB-TU Ostrava na katedře environmentálního inženýrství Hornicko – geologické fakulty, kde jim byl představen model Říčního proudění a povodní a na  katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde žáci pracovali se sofistikovanou  stavebnicí lego Mindstorm.

14. května 2024 proběhne finále soutěže žáků, kde žáci představí své prezentace na dané téma.

Mgr. Emília Justová (Koordinátorka EVVO)