Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253
maturity
Informace ke změnám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021

Na základě Opatření obecné povahy (MSMT-3267/2021-3), které vydalo MŠMT dne 15. března 2021 dochází k následujícím úpravám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021:

Základní podmínka přístupu k maturitní zkoušce

maturitní zkoušky ve společné a profilové části v termínu jaro 2021 může konat žák,  »