Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace ke změnám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021

Na základě Opatření obecné povahy (MSMT-3267/2021-3), které vydalo MŠMT dne 15. března 2021 dochází k následujícím úpravám v konání maturitních zkoušek pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021:

Základní podmínka přístupu k maturitní zkoušce

 • maturitní zkoušky ve společné a profilové části v termínu jaro 2021 může konat žák, který prospěl ve všech předmětech v 1. pololetí školního roku 2020/2021,
 • dále může maturitní zkoušky ve společné a profilové části v termínu jaro 2021 konat žák, který úspěšně vykoná opravnou zkoušku z předmětů, ve kterých byl hodnocen jako nedostatečný v 1. pololetí školního roku 2020/2021 do 31. března 2021 – pro vykonání opravné zkoušky ve výše uvedeném termínu musí žák podat písemnou žádost řediteli školy,
 • maturitní zkoušky ve společné a profilové části v termínu podzim 2021 může konat žák, který úspěšně vykoná opravnou zkoušku z předmětů, ve kterých byl hodnocen jako nedostatečný v 1. pololetí školního roku 2020/2021 do 30. června 2021 – termín opravné zkoušky ve výše uvedeném termínu stanovuje ředitel školy.

Společná část maturitní zkoušky

 • čas pro konání didaktického testu (DT) z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut, tj. z původních 75 minut na 85 minut pro intaktní žáky a adekvátním způsobem dle doporučení pro žáky s PUP,
 • čas pro konání DT z anglického jazyka, který se skládá ze dvou subtestů: poslech a čtení a jazyková kompetence, je navýšen o 10 minut, tj. z původních 100 minut na 110 minut pro intaktní žáky a adekvátním způsobem dle doporučení pro žáky s PUP, přičemž k navýšení času dochází pro konání subtestu čtení a jazyková kompetence z původních 60 minut na 70 minut, doba pro konání subtestu poslech zůstává 40 minut,
 • čas pro konání DT z Matematiky je navýšen o 15 minut, tj. z původních 120 minut na 135 minut pro intaktní žáky a adekvátním způsobem dle doporučení pro žáky s PUP,
 • vzhledem k epidemické situaci se posouvají termíny konání didaktických testů – v pondělí 24. května 2021 proběhne DT z matematiky a anglického jazykav úterý 25. května 2021 proběhne DT z českého jazyka a literatury – podrobné jednotné zkušební schéma konání DT je k dispozici na webových stránkách školy Studium/Maturitní zkouška/Obecné informace (https://www.teleinformatika.eu/maturitni-zkouska-obecne-informace/)

Profilová část maturitní zkoušky

 • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 se nebude konat písemná práce z českého jazyka a literatury,
 • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 bude ústní zkouška z českého jazyka a literatury nepovinná ­- pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021,
 • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 se nebude konat písemná práce z anglického jazyka,
 • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 se bude ústní zkouška z anglického jazyka nepovinná – pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021,
 • pokud se žák nepovinné ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo anglického jazyka nezúčastní (ať již je omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení, na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka.
 • ve zkušebním období jaro 2021 a podzim 2021 bude praktická zkouška z odborných předmětů nahrazena písemnou zkouškou z odborných předmětů, která se bude konat v pátek 28.května 2021 od 8:15 do 13:30,
 • termíny konání ústních zkoušek ve společné části a profilové části maturitní zkoušky jsou k dispozici zde. 

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů viz výše ve společné části maturitní zkoušky bude období školního vyučování pro žáky 4. ročníku stanoveno až do pátku 14. května 2021 – v tento den žáci 4. ročníku obdrží vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021. Následovat bude 5 dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)