Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EkoEnergie 23 – Chytrý region

Dne 10. května 2023 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace proběhlo finále soutěže žáků základních škol projektu

EKOENERGIE 23 – Chytrý region na témata:

  • Úspory energií jsou cool
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití
  • Chytrý region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje

S obsahem těchto témat byli účastníci seznámeni na workshopu dne 22. března 2023, který byl propojen s exkurzí na VŠB – TU Ostrava – Centrum ENET.

Soutěž pořádáme již dnanáct let ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA.

Práce žáků hodnotila odborná porota ve složení Ing. Michaela Bendová, Ph.D., referentka pro EVVO, odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP katedra environmentálního inženýrství, HGF VŠB – TU Ostrava, Mgr. Emília Justová, učitelka fyziky a chemie a ekologie, koordinátorka EVVO, SŠ teleinformatiky Ostrava, p.o.

První místo získala práce pod názvem „Eko provoz ve škole“ – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace – Šarlota Bogdalíková, Tomáš Brandejský

Druhé místo získala práce pod názvem „Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost“ – Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace – Matěj Barták, Ondřej Jakubec

Třetí místo získala práce pod názvem „Smart city“ – Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace – Karolína Janečková, Viktorie Mýlková

Vítězům blahopřejeme!!!

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)