Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EkoEnergie 23 – Chytrý region

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace ve spolupráci s Odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje pod záštitou radní Moravskoslezského kraje MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA vyhlašuje projekt EkoEnergie 23 – Chytrý region.

Projekt je zaměřen na žáky základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních škol.

Žáci budou vybírat zaměření svých prezentací z určených témat:

  • Úspory energií jsou cool – možnosti snížení energetické náročnost v mé domácnosti, škole a jiných.
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití
  • Chytrý region – zelená budoucnost MSK – jak vidím své město a prostředí, ve kterém žiji v nejbližší budoucnosti, návrhy pro jeho zlepšení

S těmito tématy budou žáci seznámeni na workshopu formou odborných přednášek, který proběhne 22. března 2023. Zde získají další informace ohledně požadavků na zpracování prezentace a způsob hodnocení. Součástí workshopu bude exkurze na VŠB-TU Ostrava.

10. května 2023 proběhne finále soutěže žáků.

Práce žáků budou představeny formou prezentací v délce maximálně 10 minut. Jedna prezentace může být představena maximálně dvěma žáky. Za školu přihlaste vždy jednu žákovskou práci. Jeden pedagogický doprovod za školu.

Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny:

1. místo 5000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny
2. místo 3000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny
3. místo 2000,- Kč formou dárkové poukázky do nové Karoliny

Pozvánka k projektu je k dispozici zde.

Přihlášky podávejte formou vyplněním elektronického formuláře – https://forms.office.com/e/y8j8ci3qhbv v termínu do 27. ledna 2023.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)