Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Elektronika

Anotace

Předmět elektronika seznamuje žáky s prvky elektrických obvodů. Jednoduchými i složitými elektrickými obvody. Žák se naučí orientovat v širokém oboru elektrických a elektronických součástek, naučí se číst v elektrických schématech, seznámí se s principy syntézy a analýzy elektrických obvodů, porozumí základním principům výpočtu v elektrotechnice a chápe zpracování signálu jednotlivými zařízeními.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 2 h týdně