Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Hardware

Anotace

Cílem předmětu Hardware je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a také s jejich vzájemným propojením. Žáci se zde naučí navrhovat a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, jsou schopni připojit periferní zařízení k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební materiál, provádět servis zařízení a drobné opravy.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 3 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně