Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Komunikační technika

Anotace

Výuka předmětu Komunikační technika je zaměřena na technologie pro dálkové zpracování a směrování dat. Žák si nejdříve osvojí terminologii a postupy jako základ pro pochopení podstaty a principu konkrétních technologií – digitální koncová zařízení, digitální spojovací systémy, ISDN sítě, mobilní sítě, IP telefonie atd. Na tento předmět je vázaná praktická výuka ve všech ročnících, kdy probíhá teoretická výuka (2. – 4.).

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 2 h týdně
  • 3. ročník: 2 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně