Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Operační systémy

Anotace

Cílem předmětu je seznámit žáka s problematikou operačních systémů (MS Windows, Linux, Ubuntu, Fedora,…). Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák bude připraven navrhovat a realizovat zabezpečení počítače proti zneužití a ochranu dat před zničením. Žák se naučí připojit počítač k síti a využívat její služby.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 2 h týdně
  • 3. ročník: 3 h týdně