Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Počítačová grafika

Anotace

Cílem předmětu Počítačová grafika je naučit žáka pokročilému užití grafických programů. Důraz je kladen na grafický rastrový a vektorový software, CAD systémy a software pro práci s multimédii. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými aplikacemi, používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 1 h týdně
  • 3. ročník: 1 h týdně
  • 4. ročník: 1 h týdně