Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Počítačové sítě

Anotace

Cílem předmětu Počítačové sítě je naučit žáka principy fungování počítačových sítí v rozsahu programu Cisco Networking Academy (https://www.netacad.com). V průběhu výuky jsou vyučovány základy počítačových sítí, protokolová sada TCP/IP, Ethernet, principy směrování (routing) – dynamické směrovací protokoly, principy přepínání (switching) – vytváření virtuálních sítí (VLAN) protokol VTP a principy bezdrátových sítí. Praktická výuka spočívající v konfiguraci směrovačů, přepínačů a přístupových bodů probíhá v předmětu Praxe.

Hodinová dotace

  • 2. ročník: 2 h týdně
  • 3. ročník: 3 h týdně
  • 4. ročník: 3 h týdně