Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Přenos dat

Anotace

Výuka předmětu Přenos dat je zaměřena na technologie pro přenos velkého objemu dat na velké vzdálenosti po rádiových nebo kabelových prostředcích. Žák si nejdříve osvojí terminologii a postupy jako základ pro pochopení podstaty a principu konkrétních technologií – digitální muldexy PDH, SDH a ATM, družicové a pozemní systémy, R a TV systémy. Na tento předmět je vázaná praktická výuka ve 3. a 4. ročníku formou exkurzí.

Hodinová dotace

  • 3. ročník: 1 h týdně
  • 4. ročník: 1 h týdně