Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Programování

Anotace

Cílem předmětu Programování je naučit žáka vytvářet algoritmy a pomocí programovacího jazyka C# nebo JAVA zapsat zdrojový kód programu. Žáci se naučí rozumět vlastnostem algoritmů a základním pojmům objektově orientovaného programování, dále se naučí používat zápis algoritmu, datové typy, řídící struktury programu, jednoduché objekty a základní příkazy jazyka C# a JAVA.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 1 h týdně
  • 2. ročník: 3 h týdně
  • 3. ročník: 3 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně