Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Základy elektrotechniky

Anotace

Předmět navazuje na znalosti fyziky, které v oblasti elektrických veličin prohlubuje. Žáci získají znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických součástek, materiálů užívaných v elektrotechnice, učí se provádět elektroinstalační úkony. Naučí se pracovat s měřicími přístroji při měření elektrotechnických veličin, normami, standardy, prostředky technické dokumentace i s využitím grafických počítačových programů. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 1 h týdně