Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Kybernetická bezpečnost

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlení základních bezpečnostních mechanizmů komunikace v počítačových sítích, řešení
zabezpečení komunikace v počítačových sítích a sítích s VoIP technologií. Žáci získají praktické dovednosti
a budou schopni navrhnout a implementovat jednotlivá bezpečnostní řešení.

Hodinová dotace

  • 1. ročník: 2 h týdně
  • 3. ročník: 2 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně