Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Maturitní zkouška, Český jazyk a literatura

Obor: 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie

Společná část maturitní zkoušky
předmět: Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury pro maturitní období jaro 2021 a podzim 2021.