Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Maturitní zkouška, Matematika

Obor: 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie

Společná část maturitní zkoušky
předmět: Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky. Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Samotná zkouška trvá 120 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Katalog požadavků k maturitní zkoušce z matematiky [PDF, 520 kB], případně pouze stručný přehled.

Doporučená literatura:
Jaroslav Zhouf a kolektiv: Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky, ISBN: 80-7196-249-X
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Mgr. Štěpán Ledvinka, Ph.D.: Maturita 2011 z matematiky, ISBN: 978-80-7358-162-6