Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Maturitní zkouška, Anglický jazyk

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část maturitní zkoušky
předmět: Anglický jazyk

Anglický jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z anglického jazyka má ve společné části maturitní zkoušky vždy charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

Seznam témat školních zkušebních úloh z anglického jazyka pro maturitní období jaro 2020 a podzim 2020.