Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Počítačová grafika

Anotace

Cílem předmětu je naučit žáka pokročilému užití grafických programů. Důraz je kladen na rastrový,
vektorový software a software pro střih a úpravu videa. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými aplikacemi,
používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi.

Hodinová dotace

  • 3. ročník: 2 h týdně
  • 4. ročník: 2 h týdně