Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Teoretická zkouška z odborných předmětů I. (TZOP I.)

Teoretická zkouška z odborných předmětů I. (TZOP I.)

Obor: 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie

Forma: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Témata:

 • Datové sítě
  • Vrstvové komunikační modely ISO/OSI a TCP/IP
  • Funkce a protokoly aplikační vrstvy
  • Transportní vrstva
  • Síťová vrstva a IP adresace
  • Linková vrstva a Ethernet
  • Fyzická vrstva
  • Směrovač a statické směrování
  • Dynamické směrovací protokoly
  • Směrovací protokol RIP
  • Směrovací protokol EIGRP
  • Směrovací protokol OSPF
  • Hierarchický návrh LAN sítí a konfigurace přepínače
  • VLAN a směrování mezi nimi
  • VLAN trunking protocol (VTP) a spanning-tree protocol (STP)
  • Bezdrátové technologie
 • Programování
  • Programovací jazyk C# – datové typy, konsolový vstup a výstup, sekvence, větvení
  • Programovací jazyk C# – kontejnery, cykly
  • Programovací jazyk C# – třídy, objekty, metody
 • Počítačová grafika
  • Počítačová grafika
  • Grafický software
  • Multimédia – digitální záznam obrazu a zvuku
 • Programování www
  • Značkovací jazyk XHTML
  • Kostra webové stránky
  • Dynamické prvky webu (JavaScript, PHP)
  • Kaskádové styly (CSS)