Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.)

Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.)

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Forma: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Témata:

 • Počítačové sítě
  • Vrstvové komunikační modely ISO/OSI a TCP/IP
  • Funkce a protokoly aplikační vrstvy
  • Transportní vrstva
  • Síťová vrstva a IP adresace
  • Linková vrstva a Ethernet
  • Fyzická vrstva
  • Směrovač a statické směrování
  • Dynamické směrovací protokoly
  • Směrovací protokol RIP
  • Směrovací protokol EIGRP
  • Směrovací protokol OSPF
  • Hierarchický návrh LAN sítí a konfigurace přepínače
  • Virtuální LAN sítě (VLAN) a směrování mezi nimi
  • VLAN trunking protocol (VTP) a spanning-tree protocol (STP)
  • Bezdrátové technologie
 • Programování
  • Programovací jazyk C# – konsolový vstup a výstup
  • Programovací jazyk C# – řízení běhu programu – cyklus, výjímky
  • Programovací jazyk C# – řízení běhu programu – větvení
  • Programovací jazyk C# – pole a kolekce
  • Programovací jazyk C# – práce se souborem
  • Programovací jazyk C# – grafika
  • Programovací jazyk C# – třídy a objekty
  • Programovací jazyk C# – metody
  • Programovací jazyk JAVA – konsolový vstup a výstup
  • Programovací jazyk JAVA – třídy a objekty