Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výměnná stáž žáků naší školy v rámci projektu Erasmus+

Ve dnech od 25. 9 do 8. 10. 2016 se 10 žáků ze třídy 3. A zúčastnilo projektu Erasmus + a měli jsme možnost vycestovat do zahraničí a to konkrétně na Slovensko do Bánské Bystrice. Cesta, ubytování, strava i všechny volnočasové aktivity byly hrazeny z peněz projektu. Každý z nás ještě k tomu dostal kapesné na zpříjemnění pobytu, což nám mile překvapilo. Vyjížděli jsme kolem 2 hodiny a v 7 jsme byli v cíli naší cesty – Stredná odborná škola informačných technológií, Bánská Bystrica. Ubytovali jsme se na domově mládeže, který se nacházel v areálu školy a připravovali jsme se na náročné 2 týdny, které nás čekaly. V rámci vyučování jsme se s mistrem odborné výuky panem Jánem Kasanem naučili konfigurovat základnovou stanici Telekomu, zjistili jsme jak fungují mikrovlny, podívali jsme se na vysílací stožár a druhý týden jsme zakončili pájením. Výuka probíhala vždy dopoledne a odpoledne jsme měli zajištěný pestrý program, např. bazény, lezecká stěna, představení ve Státní opeře, prohlídka města nebo laser game. Celý dvoutýdenní pobyt jsme zakončili prezentací, ve které jsme shrnuli všechny věci, které jsme dělali. Prezentovali jsme před vedením obou školy, což bylo pro většinu z nás značně stresující, ale zvládli jsme to všichni. Tímto bych chtěla za všechny poděkovat hlavně vedení školy za to, že jsme se tak skvělé akce mohli zúčastnit a taky panu Burešovi, že nám po celou dobu pobytu dělal zodpovědný dozor. Věřím, že i Vy se vrátíte z Erasmu plní nezapomenutelných zážitků a nových zkušeností.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Adéla Höferová (studentka 3. A)