Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Olympiáda v českém jazyce, 43. ročník – 2016/2017

30. listopadu 2016 proběhlo školní kolo OČJ. Soutěže se zúčastnilo 28 studentů školy, kteří řešili úlohy jazykové a stylistické.
Mezi úspěšné řešitele se zařadili studenti: D. Krupa, A. Höferová, J. Lukaszczyk, D. Trebichalský.
S výsledkovou listinou s počtem dosažených bodů všech soutěžících a seznamem soutěžících navržených k postupu do okresního kola je možné se již nyní seznámit na hlavní vývěsce školy.
Termín konání okresního kola je stanoven na 2. února 2017, místem konání bude opět Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava.
Studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Mgr. Ivana Štěpánová