Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Uběhl další rok a naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“ vyhlášené za podpory projektu s názvem „Motivace studentů ke studiu technických oborů“, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Zúčastnili se jí žáci 2. ročníku Lucie Solková, Michaela Bojková, Michaela Luptáková, Jakub Redl a Matěj Wludyka. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Soutěž hodnotila pětičlenná odborná porota.
Žáci zpracovali Závěrečnou práci na zadané úkoly soutěže, poster a prezentaci na téma Voda a ŽP MSK – Řeka Olše včera a dnes, kterou představili na závěrečném workshopu 11. listopadu 2016 na VŠB – TU Ostrava.

Projekt je podporován Evropskou unií, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a VŠB–TU Ostrava, která soutěž organizovala. Soutěž probíhala od 1. května 2016 do 11. listopadu 2016.

Žákům byla soutěží přiblížena problematika technologie a hospodaření s vodou, jak po teoretické, tak po praktické stránce. V rámci soutěže se zúčastnili odborných exkurzí, přednášek a workshopů, pracovali v odborných laboratořích VŠB-TU.

Poděkování patří VŠB–TU Ostrava, Institutu environmentálního inženýrství za organizaci soutěže a za to, že nám umožnili se soutěže zúčastnit.

Mgr. Emília Justová