Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EKOENERGIE 17 – Smart region

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Stanislava Folwarczneho vyhlašuje projekt EKOENERGIE 17 – Smart region.
Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o ekologii a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v Moravskoslezském kraji, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.

Do projektu bude zařazeno deset základních a deset středních škol.

Projekt je zaměřen na problematiku:

  • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
  • Úspory energií jsou cool
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití

15. února 2017 proběhne workshop k projektu.
5. dubna 2017 se uskuteční finále soutěže žáků základních a středních škol.
Pozvánka k projektu je k dispozici zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)