Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Exkurze na VŠB – TU Ostrava

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 proběhla exkurze žáků 4. ročníků na VŠB – TU Ostrava, a to na katedře telekomunikační techniky. V průběhu exkurze žáci obdrželi informace o nabízených studijních oborech a současně si měli možnost prohlédnout jednotlivé odborné laboratoře, které se nachází v nové budouvě FEI (fakulta elektrotechniky a informatiky).

Mgr. Radomír Prokop