Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Edison na Teleinformatice

Ve dnech 20. – 24. února se naše škola zapojila do projektu Edison, který zajistila firma Aiesec.. V rámci projektu se představily tři stážistky z Mexika, Číny a Tchaj-wanu, které studentům prezentovaly svoji zemi a vedly s nimi konverzaci. To probíhalo v hodinách anglického jazyka všech tříd a skupin – každá z dívek takto vedla 20 vyučovacích hodin. Studenti získali povědomí o kultuře daných zemí a samozřejmě si procvičili své dovednosti. Ohlas byl velmi pozitivní, jistě to nebylo naposledy, co jsme se Edisona účastnili.

Fotografie můžete shlédnout zde.

Mgr. Barbora Kohoutková