Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

EKOENERGIE 17 – Smart region (Workshop k projektu)

Naše škola uspořádala 15. února 2017 workshop k projektu EkoEnergie 17 – Smart region. Projekt jsme vyhlásili ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Do projektu se zapojilo 21 žáků základních škol a 15 žáků středních škol Moravskoslezského kraje.
Žáky doprovázelo 16 pedagogů.
Žáci získali na workshopu nové informace a zkušenosti, které jim předali zástupci VŠB – TU Ostrava z Institutu environmentálního inženýrství Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. a Ing. Dalibor Surovka, Ph.D. a to v těchto oblastech:

  • Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje
  • Úspory energií jsou cool
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  • Užitečné odpady a jejich následné využití

Žáci si zvolí jedno z těchto témat, které pak zpracují do prezentace, s níž vystoupí v rámci soutěže, která proběhne 5. dubna 2017 na naší škole. Byli jim také předány informace k vypracování prezentací.

Součástí workshopu byla exkurze na téma Elektromobil Studentcar, která se uskutečnila na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava na katedře materiálů a technologií pro automobily.

Atmosféra na workshopu byla výborná, všichni se těšili velké spokojenosti a my se těšíme na finále soutěže k projektu dne 5. dubna 2017.
Děkujeme VŠB TU Ostrava za spolupráci a všem zúčastněným za účast.
Soutěžícím přejeme hodně štěstí.

Fotogalerie k workshopu je k dispozici zde.

Mgr. Emília Justová (koordinátorka EVVO)